0700-916590 info@halsokraften.se

Terapeuten mäter energistatus med ett diagnosinstrument.

Med hjälp av ett diagnosinstrument görs en analys av personens energistatus.

 

Qi-terapi

Principen för funktionen inom qi-terapi bygger på den flertusenåriga kinesiska hälsofilosofin TCM, Traditionell Kinesisk Medicin. Långt innan sjukdomar märks eller diagnostiserats inom sjukvården, kan vi mäta störningar i kroppens flöde av energier. Dessa störningar framkallar en obalans.

Enligt kinesisk hälsofilosofi orsakar den här obalansen nästan alla sjukdomstillstånd, fysiskt och psykiskt. Om vi kan mäta ett sjukdomstillstånd redan innan individen känner till det, så kan vi också åtgärda det innan det hamnar hos sjukvården. Metoden har utvecklats utifrån resultat erhållna i samband med forskning kring moxa under 1970-talet. Moxa används som hjälpmedel vid traditionell akupunktur. Forskarna fann att moxas effekt fås av våglängden hos det ljus som moxa avger när den glöder, inte av värmen, som man tidigare trott.

Tack vare detta har en svensk ingenjör, Herman Lundqvist, konstruerat ett instrument som arbetar med infrarött ljus av samma våglängd som moxaljuset. Denna våglängd ligger mycket nära våglängden som våra kroppars celler arbetar med då de omvandlar energi. Behandlingen med instrumentet kallas ljusakupunktur eller qi-terapi. Med hjälp av ett diagnosinstrument görs en analys av personens energistatus. Man mäter kroppens totala energistatus och därefter de tolv huvudmeridianernas (energibanornas) energinivå i jämförelse med kroppens totala energi. På så vis kan eventuella obalanser som är kopplade till vissa organ hittas plus att olika smärttillstånd kan få sin förklaring, t ex i rygg, axlar, armar, leder, migrän mm.

Behandling sker sedan med ljusakupunktur till de meridianer där obalans har identifierats, i punkter som bestäms av olika faktorer. Skillnaden vid jämförelse med nålakupunktur är att man här tillför energi, medan nålakupunkturen omfördelar kroppens befintliga energi. Balansering med ljusakupunktur höjer också generellt energinivån så att du kan utnyttja kroppens naturliga resurser på ett optimalt sätt. För att påskynda och underlätta läkningen rekommenderas att man under behandlingen stödjer kroppen genom tillförsel av utvalda, certifierade farmaceutiska örtpreparat som rensar och stärker organen. Läkningsprocessen kan följas genom att göra upprepade mätningar av kroppens och meridianernas energistatus.

Det finns ett stort antal sjukdomstillstånd som kan behandlas på detta sätt, bl.a:

 • Kroniskt trötthetssyndrom och utbrändhet
 • Migrän och huvudvärk
 • Yrsel och öronsusningar (tinnitus)
 • Mag- och tarmbesvär, tarmfickor
 • Eksem, psoriasis, akne, rosacea
 • Idrottsskador (muskel-, sen- och ledinflammamtioner, svullnader, tennisarm mm)
 • Elöverkänslighet
 • Whiplashproblem
 • Fibromyalgi och andra smärttillstånd
 • Cirkulationsstörningar, blodtrycksförändringar
 • Menstruations- och klimakteriebesvär
 • Astma och luftvägsproblem
 • Allergier
 • Urinvägsinfektioner
 • Lever- och gallproblem
 • Prostataproblem
 • Inkontinens
 • Högt kolesterol
 • Giftansamlingar i kroppen
 • Sömnlöshet och stresstillstånd
 • Sänkt immunförsvar