0700-916590 info@halsokraften.se

Hitta hit

Jag finns i Rished Alafors, i Ale kommun, cirka 30 km norr om Göteborg.

Från E45
Ta avfart nr 87 mot Alafors. Kör rakt igenom rondellen, mot Alingsås, och fortsätt ca 3 km. Efter trafikljuset passerar du Alafors gamla fabriker som ligger på vänster sida. Efter 70-km skylten kör ca 700 m, sväng vänster till grusväg alldeles efter vit villa med husvagnsparkeringar på vänster sida. Följ grusvägen genom 90° kurva, ca 250 m, tills vägen tar slut.

Från väg 190
Ta av mot Älvängen i Sjövik. Följ vägen ca 17 km. Efter Grunne kommer du att se en gård med husvagnsparkeringar på höger sida. Sväng höger till grusväg genom gården, ca 250 m tills vägen tar slut.