0700-916590 info@halsokraften.se

Homeopatisk behandling

För att förstå homeopatens syn på sjukdom bör man först ha klart för sig vad som menas med hälsa. WHO: s definition av hälsa är ”tillstånd av ett totalt kroppsligt, själsligt och socialt välbefinnande”.

Homeopatisk behandling kräver individuell syn på människan. Om sjukdom betraktas utifrån ett enskilt organ går man miste om hur resten av organismen påverkas. En lyckad behandling förutsätter därför noggrann sjukdomshistoria samt undersökning. Individens samtliga symtom utgör sjukdomen.

Att känna till omständigheterna kring uppkomsten av sjukdomen är viktig information för homeopaten. Fundera på händelser som har tidsmässigt nära anknytning till sjukdomsutbrottet, t ex ändrad familjesituation, vaccination, resor, nytt arbete, förlust av nära anhörig, mm. Alla slags förändringar som t ex matvanor, sömn, humör, är också av vikt. Information om vad som förändrar ett symtom till det bättre eller sämre, t ex värme eller kyla, väderomslag, fukt, årstid, rörelse, ansträngning, vila, variationer under dygnet. Återkommande akuta tillstånd, t ex inflammationer i öron, hals, näsa eller urinvägar, kan i grunden bottna i kroniska besvär och i dessa fall måste behandlingen ske i flera steg, först den akuta och sedan den kroniska.

Homeopatisk behandling bygger på kroppens reaktion och denna är också individuell. Yngre människor reagerar generellt snabbare än äldre och en långvarig sjukdom kräver generellt längre behandlingstid än en akut sjukdom. I kroniska fall brukar de första tecknen på förbättring visa sig inom ett par, tre veckor efter inledd behandling. Exempel på besvär som kan behandlas med framgång:

 • Hudåkommor av olika slag, t.ex. akne, finnar, eksem, rosacea
 • Inflammationer och infektioner, t ex hals, öron, näsa, urinvägar, leder, tarm
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Tarmparasiter
 • Huvudvärk, migrän
 • Ämnesomsättningsstörningar
 • Barnlöshet
 • Klimakteriebesvär
 • Problem uppkomna efter vaccination
 • Chock, t ex efter olycka
 • Astma
 • Reumatiska problem m fl
 • Allergi (päls, pollen, damm m m)
 • Hormonstörningar
 • Äggstockscystor

Jag kan även hjälpa personer med narkolepsi och autism (observera att barn skall, enligt svensk lag, ha fyllt 8 år för att få lov att behandlas med alternativa metoder). Förebyggande behandling kan ges t ex före vaccination och kirurgiska ingrepp samt stödjande behandling för att öka kroppens läkningsförmåga i samband med traumatiska skador, bett, benbrott och dylikt.

Det är svårare att nå framgång om personen samtidigt behandlas med kortison eller hormoner, eftersom de ursprungliga symtomen maskeras eller ändrar karaktär vid sådan medicinering och det försvårar valet av rätt läkemedel. Jag behandlar inte cancersjukdomar, akuta livshotande tillstånd, tillstånd som kräver kirurgiska ingrepp samt där det krävs ersättande åtgärder t ex i form av insulin.

Behandling med homeopatiska läkemedel behöver i vissa fall kompletteras med andra åtgärder. Det kan vara saker som förändringar i hemmiljön, ändrade matvanor, näringstillskott eller sociala förutsättningar. Jag kombinerar gärna flera behandlingsmetoder, t ex homeopati och qi-terapi för att ge kroppen optimala förutsättningar för läkning. Att bota en patient innebär att återföra honom/henne till en känsla av välbefinnande – fysiskt, känslomässigt och mentalt.