0700-916590 info@halsokraften.se

Priser

Jag har ett flertal olika behandlingsupplägg, både för människa och för djur, pris vid besök på min praktik från 400 kr.

Vid hembesök (t.ex. djurbehandling) debiteras också resan och priset beräknas enligt 350 kr/påbörjad halvtimme.

Vänligen hör av dig för prisuppgift för den behandling som passar dig.

Maria Torvad
info@halsokraften.se
0700-916590