0700-916590 info@halsokraften.se

Om mig

Maria Torvad, homeopat och Horstmannterapeut.

Maria Torvad, homeopat och Horstmannterapeut.

Jag heter Maria Torvad och är homeopat och Horstmannterapeut. Vägen hit, där jag är i dag, har gått parallellt med ett yrkesliv som ingenjör. 1988 tog jag min civilingenjörsexamen i kemiteknik på Chalmers och har sedan varit anställd i tekniska befattningar fram till april 2014.

Parallellt med min anställning började jag 1999 studera homeopati för djur på dåvarande Arcanum i Stenkullen. Ett år senare startade jag mitt företag som jag har drivit vid sidan av min anställning. Hösten 2001 påbörjade jag en 4,5-års deltidsutbildning i homeopati och basmedicin på Homeopatiforum med målet att också kunna erbjuda homeopatisk behandling till människor. Detta har jag gjort sedan årsskiftet 2005/2006.

Privat är jag gift och har två söner och en dotter. Det är bara den yngsta sonen som fortfarande bor hemma, de andra är redan utflugna. Vi bor på en avstyckad gård där vi odlar ekologiskt, mest för husbehov än så länge, har några Ölandshöns och jobbar med att få i gång en biodling.

2013 kom jag första gången i kontakt med Horstmanntekniken. Jag fick behandling för muskelvärk i ett ben som hade pågått i flera månader. Behandlingen lyckades och det ledde till att jag bestämde mig för att kombinera homeopatin med denna metod som visat sig vara ytterst effektiv vid många problem med axlar, nacke, rygg och höfter.

I april 2014 slutade jag min anställning och tog steget att ägna mig åt mitt företag och mina kunder på heltid. Jag har kompletterat min utbildning med Horstmannteknik för djur och kosmetisk akupunktur. Under våren 2016 började jag arbeta med Qi-terapi och är diplomerad Qi-terapeut sedan april 2017.

Hösten 2017 påbörjade jag utbildningen till Kraniosakral Terapeut (läs gärna mer på Kraniosakrala Terapeutförbundet), och blev klar under våren 2019. Jag kommer kontinuerligt att bygga på min kompetens för att fortsätta lösa de komplexa hälsoproblem som uppstår till följd av livsstilen i vårt moderna samhälle. Jag känner en obeskrivlig glädje av att kunna hjälpa andra och det är detta som driver mig framåt.